Home > Класическа астрология, Натална астрология > Съвременни измерения на астрологията

Съвременни измерения на астрологията

Често човек се втурва да ходи по врачки, гледачки и баячки (а сред тях и астролози), когато го сполети трудна житейска ситуация, когато „стабилните” основи на живота и вярванията му се разклатят и бъдещето започне да изглежда все по-застрашително. Бедната жертва на съдбата има нужда от уверение, че всичко ще бъде наред, че нещата скоро ще си възстановят статуквото. И в повечето случаи остава разочарована, защото „тази гледачка не познава” или „онзи астролог ми каза само общи неща.” Защо това е така?

Първо трябва да разграничим астролозите от всички останали. Много хора все още асоциират астрологията с врачуване, не са наясно с какво се занимава и какво представлява в своята същност. И така – астрологията не е ясновидство! Астрологът в общия случай няма дарбата да провижда, пред погледа му не минават образи и картини и не чува послания. В частния – може би, но това е способност, съвсем отделна от астрологичните знания. Защото астрологията работи с конкретни принципи, параметри и величини, които се изучават и я доближават до понятието наука, макар и то да е прекалено тясно за такава всеобхватна и необозрима система за познание на човека и света.

Какво представлява астрологията? Тя е и изкуство, и наука, която на база на астрономията изучава цикличното движение на и взаимоотношенията между небесните тела и синхроничното отражение на последните върху живота на човека и човечеството. Според класическата западна астрология, която се заражда в древен Вавилон, а след това се доразвива от древните гърци, рождената карта на човека представлява негова неизменна съдба. В живота си ние сме „жертва” на обстоятелствата. Знаците по небето са омени и системата от тълкувания е сложен „каталог” от комбинации между положенията на небесните тела, които вещаят едно или друго събитие. Тази астрология е събитийна, предимно предсказателна и гадателна. Личното участие на човека и неговата воля нямат място. Затова и тя не винаги „познава.”

Но през вековете съзнанието на човека се развива, а с това и неговите науки. В началото на 20-ти век психологията в лицето на Фройд, Юнг, Адлер, Асаджоли и други проникна до пластове на психиката, които назова лично несъзнавано, колективно несъзнавано, сянка… Оказа се, че човекът е цяла вселена, също толкова загадъчна и безгранична като космоса; че това, което не осъзнаваме, ни владее; че нашият характер е наша съдба. Съвременната психологическа астрология изхожда от центъра на радикса, който представлява висшият аз, душата, духът, или онази неназовима частица божествена искра, която се въплътява в човека с конкретната рождена карта, за да се прояви с уникален характер, при уникални условия, с уникална съдба, която може би наистина е неизменна, но не е неизменен и човекът, родил се с нея. Психологическата астрология ни помага да надзърнем в „подредбата” на своята психика, да добием знание за своите мотивации, които ни подтикват към определени модели на реагиране и поведение. По този начин, осъзнавайки себе си, човек се променя и трансформира даденостите, които му създават трудност, в потенциал за работа, развитие и успех.

Какво не е астрологията:

  • Астрологията също като психологията не е панацея. Тя няма да разреши проблемите ви, но може да ги набележи и да ви даде прозрения за личното ви участие в тях – как наистина вашият характер се е превърнал във ваша съдба. Може да ви покаже пътя, но не и да го извърви вместо вас.
  • Астрологията не дава готови отговори. Тя само насочва. Тя не е пътят, а знаците по пътя.
  • Астрологията не предсказва конкретни събития, а разкрива качеството на времето и кои области от живота ви изискват внимание в даден момент, следвайки естественото разгръщане на вашата рождена карта, растежа на жълъда в могъщ дъб, какъвто вашата уникална душа представлява.

Какво е астрологията:

  • Астрологията показва движението на космическия часовник, едновременно с който и нашите съдби “тиктакат.” К. Г. Юнг пръв прозира закона за синхроничността – движим се синхронично със слънчевата система в развитието си. Още древните са знаели, че „каквото горе, това и долу”, а днес и съвременната наука назова закона за фракталната проекция, според който голямото се проектира в своите части – например слънчевите системи се проектират в строежа на атома и в психическата структура на душите ни.
  • Астрологията ни дава увереността, че ние участваме в изграждането на съдбата си, а не сме нейни жертви. Тя е дълбок и уникален път към себепознание.
  • Насочва ни какво предстои, но не и как ние ще подходим в дадена ситуация и какво отношение ще имаме към нея. Цветовете на съдбата са зададени в рождената карта, но нюансите се определят от личното съзнание и волята.

Съвременната астрология е астрология на растежа и разширяването на съзнанието. В крайна сметка кое има по-голямо значение – какво ще ни се случи или какъв смисъл ние ще му придадем?

Advertisements
  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s