За психологическата астрология

We are born at a given moment in a given place and like vintage years of wine we have the qualities of the year and of the season in which we are born. Astrology does not lay claim to anything else.

C.G.Jung

За някои животът е тегоба, за други – непрестанна фиеста, за трети – приключение, необходимо зло, сизифовски труд, най-нелепото нещо, всеки сам може да продължи списъка с житейски концепции… Независимо каква е нагласата ни – ако въобще се замисляме – животът винаги е възможност. Възможност както да изследваме отношението си към него, така и да търсим мястото си в него, да разкриваме смисъла му, да растем, да се обогатяваме, да ставаме естествени и хармонични, да се учим да живеем в синхрон с потока на всичко случващо се, а не въпреки него. Да се осъзнаваме.

Защото каквото горе, това и долу; каквото вътре, това и вън. Ние сме нашият живот. Ние привличаме обстоятелствата, които, съзнателно или не, очакваме. Светогледът ни е филтърът, през който пропускаме вероятния си житейски сценарий. Затова, за да променим живота си, не би ли трябвало да започнем от себе си? Вглеждайки се в своя вътрешен свят, мотивации, очаквания, блокажи, ние поемаме на едно вълнуващо пътешествие, изпълнено с препятствия, разкрития, спътници, водачи, падане, ставане и награди. Крачейки по своя уникален духовен път, понякога имаме нужда от карта, от знак, който да ни покаже, да ни подкрепи, да ни вдъхне увереност.

Астрологията е една от онези карти, които ни превеждат през дебрите на душата и ни сочат точицата светлинка в далечината. Всяка рождена карта е неповторима приказка за пътешествието на героя, разказана на великолепен символен език, разгадаван векове от хиляди, а може би милиони, човешки умове. Тя е „снимка” на психическата структура на притежателя си, запечатала в себе си качеството на момента, в който неговата душа се е въплътила, за да изживее поредния вариант на своята лична легенда на Земята.

По какъв начин планетите ни влияят? Не, планетите не ни влияят. Ние сме планетите. Но как така? В Теорията на хаоса един от принципите за организация на нелинейните системи е фракталната проекция, според която цялото се проектира в своите части и частите наподобяват цялото. Например жилките на листото приличат на клон на дърво, а клонът е умалена форма на цялото дърво; строежът на атома наподобява този на звездна система; цветчетата на карфиола са умален вариант на цяла глава карфиол; мъхът върху скала е като макет на природен релеф, погледнат отгоре. Сякаш битието е изградено от дълбочинно самоповтарящи се елементи до безкрайност. Цялото се раздробява на фрактали и се отразява във всяка една от тях. По същия начин космосът се отразява в нас и ние сме малки вселени, в които се оглеждат звездите.

Затова планетите с цялата им самобитна подредба в индивидуалния хороскоп не ни влияят, те са символно отражение на душите ни. А дали душите ни не са отражение на планетите? Във всеки случай ние биваме едновременно, едновременно се разгръщаме и изпълваме циклите на съществуването си в една пълна, божествена синхроничност.

По този начин рождената карта разкрива какви предизвикателства ни е отредено да превъзмогваме в този живот, на какви дарби и таланти можем да разчитаме и по какъв начин космическият часовник, видим в движението на планетите и тяхното „отношение” към личната ни карта, ще бележи качеството на времето „тук и сега”, събуждайки ни, за да сменяме кожите си, за да растем и ставаме все по-цялостни в осъзнаването си за принадлежността ни към битието.

Именно това е ролята и полезността на психологическата астрология, която изследва магията на индивидуалния хороскоп в името на себепознанието, израстването и индивидуацията.

Според класическата астрология, която се заражда в древен Вавилон (или поне нашите познания за произхода й стигат до там), а след това се доразвива от древните гърци и араби, рождената карта на човека представлява негова неизменна съдба. В живота си човек е „жертва” на обстоятелствата. Знаците по небето са омени и системата от тълкувания е сложен „каталог” от комбинации между небесните тела, които носят едно или друго събитие. Тази астрология е събитийна, предимно предсказателна и гадателна. Личното участие на човека и неговата душа там нямат място. Затова и тя не винаги „познава.”

Съвременната психологическа астрология изхожда от центъра на рождената карта, който представлява висшият аз, душата, духът, или онази необозрима и неназовима частица божествена искра, която се въплътява, за да се прояви с уникален характер, при уникални условия, с уникална съдба, която може би наистина е неизменна, но не е неизменен и човекът, родил се с нея. Психологическата астрология помага на човек да надзърне в „подредбата” на своята психика, да добие знание за своите мотивации, които го подтикват към определени модели на реагиране и поведение. По този начин, осъзнавайки себе си, човек се променя и трансформира даденостите, които му създават трудност, в потенциал за работа, развитие и успех.

Какво не е психологическата астрология:

  • Астрологията също като психологията не е панацея. Тя няма да разреши проблемите ви, но може да ги набележи и да ви даде прозрения за личното ви участие в тях – как наистина вашият характер се е превърнал във ваша съдба. Може да ви покаже знаци по пътя, но не и да го извърви вместо вас.
  • Астрологията не е ясновидство.
  • Астрологията не дава готови отговори. Тя само насочва как, осъзнавайки синтеза на вашето минало, да изградите вашето пълноценно бъдеще, като живеете красиво и се осъзнавате сега.
  • Астрологията не предсказва конкретни събития, тя разкрива качеството на времето, тенденциите и кои области от живота ви изискват внимание в даден момент, следвайки естественото разгръщане на вашата рождена карта, израстването на вашата душа-жълъд в могъщ дъб.

Какво е психологическата астрология:

  • Астрологията отразява движението на космическия часовник, синхронично с който и ние се развиваме. Чрез нея прозираме в предизвикателствата, които имаме пред себе си за преодоляване, за да израстваме.
  • Астрологията ни дава увереността, че участваме в изграждането на съдбата си, а не сме нейни жертви.
  • Астрологията е дълбоко откровение и уникален път към себепознание.
  • Тя ни насочва какво предстои като тема, но не и как ние ще подходим в дадена ситуация и какво отношение ще имаме към нея.
  • Астрологичната консултация също като психотерапията е процес и нерядко изисква продължителен курс на изследване на рождената карта по пътя към себепознание.

Една астрологична консултация представлява диалог между астролога и клиента, в който задълбочено се изследват даденостите в рождената карта, настоящата житейска ситуация на човека и възможностите за нейното отиграване като част от цялостния еволюционен житейски сценарий.

Методът, по който работя, е развит от Бруно и Луиз Хубер – швейцарски психотерапевти, обучавали се в Школата по психосинтеза на Роберто Асаджоли във Флоренция. Самият Асаджиоли е бил ученик на Фройд и съратник на Юнг до определен момент, когато се дистанцира от психоаналитичната парадигма, търсейки холистичен подход на изследване и лечение на човешката психика в нейната уникална цялост. Бруно и Луиз Хубер развиват чудесен метод за психологическа работа на базата на психосинтеза чрез астрологичната карта на човека.

Advertisements